ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အသိပညာရှင်များ၊ အတတ် ပညာရှင်များမှ နိုင်ငံတော်၏အကျိုးပြုလုပ်ငန်း များတွင် မိမိဆန္ဒအလျောက်အကျိုးပြုလိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်း။

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အသိပညာရှင် များ၊ အတတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ တတ်သိကျွမ်းကျင်သည့် ပညာ၊ အတွေ့အကြုံဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် မိမိဆန္ဒအလျောက် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးအကျိုးပြုလိုကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Website link ဖြစ်သည့် https://www.mofa.gov. mm/volunteer-submit-form/ သို့လည်း တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။