၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း ဤအဖွဲ့ရုံးသို့ ပုံစံ ၁၅ ဖြင့် ပေးပို့လျှောက်ထားခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲစာရင်းတွင် မိမိအမည် ပါ/မပါကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် မိမိနေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ကြပါရန်နှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ခြင်း မရှိ၍ ထည့်သွင်းပေးရန် လျှောက်ထားလိုပါက ပူးတွဲပါ တောင်းဆိုလွှာ ပုံစံ-၃ တွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ကာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများနှင့်အတူ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ website address မှာ www.uec.gov.mm ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 2020 Election Form-3   […]

Read More…