ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာမြို့၌ ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် ၀၈၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁၆၀၀ နာရီအထိ မဲရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ...
Read More