၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း ဤအဖွဲ့ရုံးသို့ ပုံစံ ၁၅ ဖြင့် ပေးပို့လျှောက်ထားခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲစာရင်းတွင် မိမိအမည် ပါ/မပါကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် မိမိနေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးကို ...
Read More