အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်၊ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်
လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

The International Theravada Buddhist Missionary University
2024-2025 Academic Year
Application for One Year Diploma Course