ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ Facility Quarantine နှင့် Home Quarantine တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း