ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာမြို့၌ ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် ၀၈၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁၆၀၀ နာရီအထိ မဲရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ဆန္ဒမဲပေးရန် လျှောက်ထားသော ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၇၅) ဦးအနက် ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ပထမနေ့တွင် ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၄၆) ဦး၊ ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ဒုတိယနေ့တွင် ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၂၈) ဦး စုစုပေါင်း (၇၄) ဦး လာရောက်မဲပေးခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာအဖွဲ့ရုံးသို့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးသူများအား သက်ဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်အညီဖြစ်စေရေး မဲရုံအတွင်းသို့ မဝင်မီ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ လက်သန့်ဆေးရည်များဖြင့် စနစ်တကျ လက်သန့်စေခြင်း၊ တစ်ခါသုံး လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်းများနှင့် ဘောပင်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း တို့ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များမှလည်း ကျန်းမာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆန္ဒမဲများ ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။