သာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (PJ) အမျိုးအစား ကိုင်ဆောင်ထားသူများအနေဖြင့် OWIC ကတ်များ မလွဲမသွေ လျှောက်ထားကိုင်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း