၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်များမှ ဂျီနီဗာမြို့၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၌ ပထမနေ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်း (၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်)