ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာမြို့၌ ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် ၀၈၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁၆၀၀ နာရီအထိ မဲရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ဆန္ဒမဲပေးရန် လျှောက်ထားသော ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၇၅) ဦးအနက် ၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ပထမနေ့တွင် ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၄၆) ဦး၊ ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ဒုတိယနေ့တွင် ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၂၈) ဦး စုစုပေါင်း (၇၄) ဦး လာရောက်မဲပေးခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာအဖွဲ့ရုံးသို့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးသူများအား သက်ဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်အညီဖြစ်စေရေး မဲရုံအတွင်းသို့ မဝင်မီ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ လက်သန့်ဆေးရည်များဖြင့် စနစ်တကျ လက်သန့်စေခြင်း၊ […]

Read More…

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်များမှ ဂျီနီဗာမြို့၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၌ ပထမနေ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်း (၁၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်)

[…]

Read More…