အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်၊ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း The International Theravada Buddhist Missionary University2024-2025 Academic YearApplication for One Year Diploma Course […]

Read More…

PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS ENTERING MYANMAR THROUGH INTERNATIONAL AIRPORTS AND SEAPORTS (1-9-2023) & PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS ENTERING MYANMAR THROUGH CROSS BORDER POEs (1-9-2023)

နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များ၊ ရေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁-၉-၂၀၂၃) PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS ENTERING MYANMAR THROUGH INTERNATIONAL AIRPORTS AND SEAPORTS (1-9-2023) နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁-၉-၂၀၂၃) PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS FOR TRAVELERS ENTERING MYANMAR THROUGH CROSS BORDER POEs (1-9-2023) […]

Read More…