အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်၊ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (၁) နှစ် သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း The International Theravada Buddhist Missionary University2024-2025 Academic YearApplication for One Year Diploma Course […]

Read More…